NO - Archer Platform Drilling
 • 25-Apr-2018 to 31-Dec-2018 (CET)
 • Sandnes, Rogaland, NOR
 • Full Time

Rapporteringslinje
Boredekksarbeider rapporterer til Borer. 

Rolle
Boredekksarbeider skal gi støtte til borecrew. 

Hovedansvar
Kunne operere og vedlikeholde alt utstyr på boredekk.
Kjennskap til gjeldende krav og styringssystem (Archer, operatør, myndigheter) for kunne utføre arbeid på en sikker og forsvarlig måte.
Ansvarlig for orden og renhold i sine områder, kjenne til daglige og ukentlige rutiner, samt viktigheten av før og etterbruksjekk.
Ha operasjonelle kunnskaper om ulike operasjoner på boredekk
Ved uregelmessigheter i operasjon skal det rapporteres til overordnede umiddelbart.
Kunne drifte MPA (Mud Processing Area), og forstå viktigheten av rapportering til overordnede.
Kunnskap om pumperom, og kunne assistere tårnmann ved behov.
Kunnskap om brønnkontroll, og hvordan reagere i en situasjon.
Implementere og gjennomføre Archer HMS-kultur, og delta på sikkerhetsmøter plagt av operatør og myndigheter.
Utføre eller assistere i arbeidsoppgaver eller prosjekter pålagt fra nærmeste overordnede.

Begrensninger av fullmakt
Denne stillingsbeskrivelse er kun en veiledning for ansvarsområder og arbeidsoppgaver, og skal forøvrig ikke erstatte arbeidsoppgaver som vanligvis utføres av denne posisjon.
 
Utdannelse
Tverrfaglig eksamen i bore og brønnteknikk
Minimum 3 turer offshore
Kompetanse iht. Norsk Olje og Gass retningslinje #24 og kontrakt med kunde

NO - Archer Platform Drilling
 • Apply Now

 • * Fields Are Required

  What is your full name?

  How can we contact you?

  I agree to ApplicantPro's Applicant Information Use Policy.*
 • Sign Up For Job Alerts!

 • Share This Page
 • Facebook Twitter LinkedIn Email
.