NO - Archer Platform Drilling
 • 25-Apr-2018 to 31-Dec-2018 (CET)
 • Sandnes, Rogaland, NOR
 • Full Time

Rapporteringslinje
Dekksarbeider rapporterer til Dekksformann.
 
Rolle
Dekksarbeider skal gi støtte til daglig operasjon.

Hovedansvar
Ansvarlig for orden og renhold i sine områder, kjenne til daglige og ukentlige rutiner, samt viktigheten av før og etterbruksjekk.
Kunnskap om løfteutstyr og kunne utføre daglig vedlikehold av løfteutstyr.
Kunnskap om brønnkontroll, og hvordan reagere i en situasjon.
Kunne delta i operasjoner relatert til lasting og lossing av væske/bulk, og verifisere riktig line-up.
Skal delta i løfteoperasjoner i boring sine områder, inkludert løftemøter og planlegging (definerte roller, lasteplan, løfterute, osv.)
Kjennskap til gjeldende krav og styringssystem (Archer, operatør, myndigheter) for kunne utføre arbeid på en sikker og forsvarlig måte. Inneha god kunnskap om Norsok R-003.
Kunne operere rørhåndteringskran, samt ha tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter for kunne gi opplæring av kran til nye operatører.
Dedikert kranfører: Ansvarlig for utsjekk av kran før bruk, samt at vedlikehold blir utført iht. leverandør.
Kunne assistere på boredekk ved behov
Ved uregelmessigheter i operasjon skal det rapporteres til overordnede umiddelbart.
Implementere og gjennomføre Archer HMS-kultur, og delta på sikkerhetsmøter plagt av operatør og myndigheter.
Utføre eller assistere i arbeidsoppgaver eller prosjekter pålagt fra nærmeste overordnede.

Begrensninger av fullmakt
Denne stillingsbeskrivelse er kun en veiledning for ansvarsområder og arbeidsoppgaver, og skal forøvrig ikke erstatte arbeidsoppgaver som vanligvis utføres av denne posisjon.

Utdannelse
Kompetanse iht. Norsk Olje og Gass retningslinje #24 og kontrakt med kunde
Kompetanse iht. NORSOK R-003N, Tabell B.2.

NO - Archer Platform Drilling
 • Apply Now

 • * Fields Are Required

  What is your full name?

  How can we contact you?

  I agree to ApplicantPro's Applicant Information Use Policy.*
 • Sign Up For Job Alerts!

 • Share This Page
 • Facebook Twitter LinkedIn Email
.