NO - Archer Platform Drilling
 • 25-Apr-2018 to 31-Dec-2018 (CET)
 • Sandnes, Rogaland, NOR
 • Full Time

Rapporteringslinje
Mekaniker rapporterer til Vedlikeholdsleder.

Rolle
Vedlikeholdscrew.

Hovedansvar
Vedlikeholde utstyr innenfor eget ansvarsområde slik at operasjonelle mål for vedlikehold og reparasjon nås.
Utføre vedlikeholds prosedyrer i samsvar med vedlikeholdsprogram.
Vedlikeholde nødvendige manualer og annen dokumentasjon innenfor eget ansvarsområde.
Assistere i reservedelsplanlegging for planlagte og ikke planlagte reparasjoner og overhalinger.
Rapportere feil eller irregulariteter på mekanisk utstyr til nærmeste overordnede.
Utføre eller assistere i arbeidsoppgaver eller prosjekter pålagt av nærmeste overordnede.
Bruke aktivt SAP og andre vedlikeholdsrutiner.

Begrensninger av fullmakt
Denne stillingsbeskrivelse er kun en veiledning for ansvarsområder og arbeidsoppgaver, og skal forøvrig ikke erstatte arbeidsoppgaver som vanligvis utføres av denne posisjon.

Utdannelse
Teknisk fagskole innen mekanisk og hydraulisk tema.
Kompetanse iht. Norsk Olje og Gass retningslinje #24 og kontrakt med kunde
Erfaring og kompetanse kan kompensere for manglende formell utdannelse

NO - Archer Platform Drilling
 • Apply Now

 • * Fields Are Required

  What is your full name?

  How can we contact you?

  I agree to ApplicantPro's Applicant Information Use Policy.*
 • Sign Up For Job Alerts!

 • Share This Page
 • Facebook Twitter LinkedIn Email
.