NO - Archer Platform Drilling
 • 25-Apr-2018 to 31-Dec-2018 (CET)
 • Sandnes, Rogaland, NOR
 • Full Time

Rapporteringslinje
Elektriker rapporterer til Vedlikeholdsleder

Rolle
Vedlikeholdscrew

Hovedansvar
Ansvarlig til enhver tid væe oppdatert pågjeldende lover og forskrifter.
Ansvarlig for utføing av alt nøvendig vedlikehold og reparering påalt elektrisk utstyr for hindre utsettelse eller stopp i operasjon.
Ansvarlig for ha nøvendige reservedeler ombord til planlagt og ikke-planlagt vedlikehold og reparasjoner.
Observere uregelmessigheter og med en gang rapportere til overordnede.
Ansvarlig for at arbeidet blir utført på en sikker og profesjonell måte, og aktivt delta på sikkerhetsmøter samt andre møter.
Gjennomføre sikkerhetssjekk/-pålegg for arbeid på elektrisk anlegg
Kontroll av arbeidsstedet før arbeid på elektrisk anlegg.
Drifts- og sikkerhetsmessige pålegg følges opp mens arbeidet pågr.
Klarering og etterkontroll av arbeidsstedet.
Utføre eller assistere i arbeidsoppgaver eller prosjekter pålagt av nærmeste overordnede.
Være oppdatert etter kundens direktiver som omfatter fagområdet.
Elektriker kan etter meddelelse av nærmeste overordnede være bemyndiget ansvaret for signere som drifts-ansvarlig elektriker ved arbeid på elektrisk borerelatert utstyr. Dette medfører at vaktgående elektriker til enhver tid skal være informert om hva som skjer på de elektriske anlegg han har ansvaret for.

Begrensninger av fullmakt
Denne stillingsbeskrivelse er kun en veiledning for ansvarsområder og arbeidsoppgaver, og skal forøvrig ikke erstatte arbeidsoppgaver som vanligvis utføres av denne posisjon.
 
Utdannelse
Elektrosertifikat Gr.L eller sertifikat med tilhørende rettigheter og interne krav
Kjent med interne krav: Styring og arbeid med elektriske anlegg
Kompetanse iht. Norsk Olje og Gass retningslinje #24 og kontrakt med kunde

NO - Archer Platform Drilling
 • Apply Now

 • * Fields Are Required

  What is your full name?

  How can we contact you?

  I agree to ApplicantPro's Applicant Information Use Policy.*
 • Sign Up For Job Alerts!

 • Share This Page
 • Facebook Twitter LinkedIn Email
.